ANA SAYFA

Sıra No: 1
Kurum Kodu: 58526588
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Ambalaj Atıklarının Toplanması
Hizmetin Tanımı:

Her türlü materyali korumak ve saklamak amacıyla kullanan çeşitli tür ve sınıftaki ambalajların kaynağında ayrı toplanması.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Çevre Kanununun (2872 Sayılı Kanun) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24.08.2011 Tarihli ve 28035 Sayılı Resmi Gazete)
Hizmetten Yararlananlar: Battalgazi Sınırlarında Bulunan Vatandaşlar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

-

İlk Başvuru Makamı: Çağrı Merkezi/Bimer
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
7 İş Günü
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
5 İş Günü
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: Yasin Kaya
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 1012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 25.04.2016 10:50:33