ANA SAYFA

Sıra No: 7
Kurum Kodu: 29676397
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Görüş, Mesafe Ölçümü ve Faaliyet Konusu Tespiti
Hizmetin Tanımı:

Sıhhi, Gayrisıhhi, Umuma Açık İşyeri Ruhsatı

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
5393 Sayılı Belediye Kanunu 15.Maddesi, 10.08.2005 Tarih, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği
Hizmetten Yararlananlar: Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Esnaflar
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına Haiz Olma, Dilekçe

İlk Başvuru Makamı: Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Dilekçe

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
3 Gün içinde düzenlenir.
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
3 İş Günü içinde
Yıllık İşlem Sayısı: 100
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: 1.İbrahim BULUT 3.Samet AVCU 4.Emre ULUBABA 5.Halil SAYIN 6.Emrullah YILDIZ 7.Beyza DEMİREL 8.Didem YEŞİL
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2020
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 27.05.2019 14:39:13