ANA SAYFA

Sıra No: 9
Kurum Kodu: 90819040
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Evlendirme İşleri
Hizmetin Tanımı:

Evlenmek üzere başvuru yapan çiftlerinizin nikah akidlerinin gerçekleştirilmesi ve nikah cüzdanlarının verilmesi

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
Hizmetten Yararlananlar:

Başvuru Yapan Vatandaşlar

Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Fotoğraf
Kimlik Fotokopisi

İlk Başvuru Makamı: Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Birimi
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:
Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
3-5 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 866
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel:
E-Posta Adresi:
Telefon Numarası:
Veriyi Giren Personelin Adı: MERVE EKİNCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Veri Giriş Tarihi: 28.05.2019 16:31:36