ANA SAYFA

Sıra No: 6
Kurum Kodu: 73252414
Standart Dosya Planı Kodu:
Hizmetin Adı: Yanan Yıkılan Ruhsatı
Hizmetin Tanımı:

Yapı yıkım faaliyeti için, Yönetmelikte öngörülen merci tarafından düzenlenen ve yıkım faaliyeti için gerekli izinin verildiğini gösteren resmi belgedir.

Hizmetin Dayanağı Mevzuatın
Adı Ve Madde Numarası:
15.08.2012 tarih 28385 sayılı resmi gazete 6306 sayılı kanun gereği bu yerler riskli yapı konumundadır.
Hizmetten Yararlananlar: Tüm Birimler
Hizmeti Sunmakla Görevli
Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı:
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Başvuruda İstenen Belgeler:

Riskli Yapı Tespit Formu, Numarataj,Bina Fotoğrafları, Yıkımdan Sorumlu İnşaat Mühendisi Raporu, Muhtardan Alınacak Bina Boş Belgesi, Elektrik-Su-Doğalgaz İlişik Kesme Yazısı,Son Üç Aylık Tapu Kaydı, Mal Sahibi Kimlik Fototkopisi, Tapu Kaydı, Harfiyat Yazısı.

İlk Başvuru Makamı: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü
Paraf Listesi:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken İç Yazışmalar:
Kurumun Varsa Yapması
Gereken Dış Yazışmalar:

Çevre ve Şehircilik Müd. Maski Genel Müd. Malatya Büyükşehir Bel.    Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkemeye Gönderilen Yazışmalar  Malatya Büyükşehir Belediyesi 

Mevzuatta Belirtilen
Hizmetin Tamamlanma Süresi:
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi:
15 Gün
Yıllık İşlem Sayısı: 0
Hizmetin Elektronik
Olarak Sunulup Sunulmadığı:
HAYIR
Sorumlu Personel: İlker KIRAÇ
E-Posta Adresi: [email protected]
Telefon Numarası: 2009 - 2010 - 2012
Veriyi Giren Personelin Adı: Yağmur DEĞİRMENCİ
Veriyi Giren Personelin
Mesleği:
Bilgisayar Programcısı
Veri Giriş Tarihi: 26.04.2016 16:28:39