İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu
SIRA
NO
HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Kaçak Yapı Kontrol

Dilekçe, Tapu Fotokopisi, Ruhsat Fotokopisi

30 Gün
2 Mailiinhidam Raporu - Metruk Yapılar

Emniyet Müdürlüğü dolayısıyla şikayet, Muhtarlıktan Şikayet,Vatandaşın dilekçeyle şikayetleri 

3 Riskli Yapılar

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Riskli Yapı Tespiti Yazısı 

4 Yapı Ruhsatı

Dilekçe,Bina Harçları,Mimari Havale Dilekçesi,m2 Hesabı,Tapu Fotokopisi,Tapu Kaydı, Aplikasyon Kroki,İmar Durumu, Numarataj, Plankote,Enerji Müsaade Yazısı, Emlak Borç Yok, Harfiyat Yazısı, Asfalt Kırım ve Bağlantı Yazısı,Riskli ise Riskli Tespit Formu ve Ruhsatı, Vekaletname. YAPI DENETİM ŞİRKETİ : Yapı Denetim Taahhütnamesi,Yapının Özellikleri, YİBF çıktısı,Yapı Denetim Bakanlık İzin Belgesi,Yapı Denetim Sözleşmesi,Proje Kontrol Formu,Yapı Denetim Harcı Yatırılmış Dekontu, MÜTEAHHİT -ŞİRKET + ŞAHIS İSE; Vergi Levhası,Oda Kayıt Belgesi+Sicil Gazetesi,İmza Sirküsü,Yetki Belgesi,Müteahhit Yetki Belgesi,Sgk-Bağkur No,Şirket Yetkilisi Kimlik Fotokopisi,Müteahhit ve Arsa Sahibi Arasındaki Sözleşme,Şantiye Şefi Sözleşmesi+Taahhütnamesi, Müteahhit Taahhütnamesi, Mimari+Statik+Elektrik+Makine Taahhütnameleri,Jeolojik Etüt Kapak Fotokopisi.

1 Gün
5 Yapı Kullanma İzin Belgesi

Tapu Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi, Yapı Ruhsatı

1 Gün
6 Yanan Yıkılan Ruhsatı

Riskli Yapı Tespit Formu, Numarataj,Bina Fotoğrafları, Yıkımdan Sorumlu İnşaat Mühendisi Raporu, Muhtardan Alınacak Bina Boş Belgesi, Elektrik-Su-Doğalgaz İlişik Kesme Yazısı,Son Üç Aylık Tapu Kaydı, Mal Sahibi Kimlik Fototkopisi, Tapu Kaydı, Harfiyat Yazısı.

15 Gün
7 Tadilat,Yenileme, Yeniden, Güçlendirme

İstenen belgeler belediyeden belediyeye ve bina tipine göre değişiklik gösterir. Genel olarak istenen evraklar ise; Tadilat Ruhsatı Dilekçesi, Tapu, İmar Durum Belgesi, Mimari-Statik-Eleketrik-Mekanik Tesisat Projeleri, Proje Müellifi Taahhütnameleri, Fenni Mesul Taahhütnamesi, Apartman Karar Defteri            

15 Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belgelerin istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri
Ad Soyad  İBRAHİM UTKU  SELÇUK
Unvan  Harita Mühendisi
Adres  Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Tel  4304
Faks  
E-Posta  [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
Ad Soyad  EYÜP  SAĞLAM
Unvan  Başkan Yardımcısı
Adres  Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Tel  4003
Faks  
E-Posta  [email protected]