Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu
SIRA
NO
HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Şahıs İçin:
1. Kimlik,
2. Vergi Levhası,
3. Kira Kontratı
Şirket İçin:
1. Ticaret Sicil Gazetesi,
2. İmza sirküleri,
3. Faaliyet Belgesi,
4. Kimlik,
5. Vergi Levhası,
6. Kira Kontratı

15 Gün
2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Şahıs için:
1. İkametgâh Senedi,
2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
3. Sabıka Kaydı,
4. Sağlık Raporu(Devlet Sağlık Kuruluşundan),
5. 3 Adet Fotoğraf,
6. Vergi Levhası,
7. Tapu Fotokopisi,
8. Kira Kontratı (Noter Tasdikli),
9. Kat Maliklerinden Muvafakatname (Noterden),
10. Ortak Açılacak ise Ortaklık Senedi,
11. Taahhütname(Polis yasak ve mevzuatlarına uyacağına dair),
12. İskân Belgesi(Yapı Kullanım İzin Belgesi),
13. Oda Kayıt Belgesi(Gerçek Kişiler İçin),
14. Yerleşim Krokisi,
15. İşyeri Devir Alınacaksa: Devir Sözleşmesi,
16. Ruhsatın Aslı,
17. İtfaiye Raporu.
Şirket Adına ise ayrıca;
1. Ticaret Sicil Gazetesi,
2. İmza Sirküleri,
3. Ortaklar Kurul Kararı(Görevlendirme Hk.),
4. Faaliyet Belgesi

1 Ay
3 24 Saat Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına haiz olma, Dilekçe

3 İş Günü içinde
4 Canlı Müzik İzin Belgesi

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına haiz olma, Dilekçe

3 İş Günü içinde
5 Alkollü İşletme Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına haiz olma, Dilekçe

7 İş Günü içinde
6 Ruhsat Güncelleme

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına haiz olma, Dilekçe

3 İş Günü içinde
7 Görüş, Mesafe Ölçümü ve Faaliyet Konusu Tespiti

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Vasfına Haiz Olma, Dilekçe

3 İş Günü içinde

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belgelerin istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri
Ad Soyad  İBRAHİM  BULUT
Unvan  Ruhsat ve Denetim Müdürü
Adres  Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Tel  4244
Faks  
E-Posta  [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
Ad Soyad  EYÜP  SAĞLAM
Unvan  Başkan Yardımcısı
Adres  Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Tel  4003
Faks  
E-Posta  [email protected]