Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu
SIRA
NO
HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 İş Deneyim Belgesi

Talep Dilekçesi

2 İhale İşlemleri

İhalenin Özelliğine Göre Kamu İhale Kanunu’nca Olması Gereken Standart Formlar

1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
2. İmza Sirküleri
3. Ticaret Sicil Gazetesi
4. Teklif Mektubu ve cetveli
5. Varsa Ortaklık Durum Belgesi
6. İş Ortaklığı Belgesi
7. Geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin %3 kadar)

İhalenin Komisyon Kararının Onaylanmasıdan Sonra 3 Gün İçerisinde Katılımcılara Ekap Aracılığı Tebligat Yapılır
3 Sözleşme İmzalanmadan Önce Hazırlanması Gereken Belgelere İlişkin Açıklama


1- 10 (a) (b) (g) İhale tarihi itibariyle Ticaret Odasından (kayıtlı olduğu oda) alınacaktır.
2- 10 (c) İhale tarihi itibariyle Kesinleşmiş sosyal güvenlik pirim borcu olmadığına dair belge ( SGK Bölge Müdürlüğünden alınacaktır.)
3- 10 (d) İhale tarihi itibariyle Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge (Vergi Dairesinden alınacaktır)
4- 10-(e) Sabıka kaydı (İhale tarihi ile sözleşme imza tarihi arasında)
Anonim Şirket ise : Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının
Limited Şirket ise : Şirket Müdürü (Birden fazla ise tümünün), Şirket Müdürü yoksa ortaklarının tamamının
Kollektif Şirket ise : Ortaklarının Tamamının
Komandit Şirket ise : Komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların
Kooperatiflerde : Yönetim kurulu üyelerinin
Şahıs Şirketleri : Şahsın kendisine ait sabıka kaydı.
5- Karar Pulu – Sözleşme Pulu : Sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutarlar ayrı ayrı olmak üzere Vergi Dairesine yatırılacaktır.
6- Varsa KİK payı : Sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutar. Halk Bankası veya Vakıflar Bankasına KİK Kurumsal tahsilat Hesabı Onbinde beş olarak belirtilerek yatırılacaktır.
8. Kesin Teminat : Banka Mektubu ise sözleşmeye davet yazısında belirtilen tutarda ve süre de olmak üzere ilgili bankadan alınacaktır.(Teklif bedelinin %6 kadar)
Nakit Teminat : Belediyemiz Gelir Müdürlüğü Veznesine yatırılabilir.

Sözleşmeye Davet Yazısında Sonra 10 Gün İçinde Sözleşme İmzalanır.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belgelerin istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıda tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri
Ad Soyad  MUSTAFA  AVCI
Unvan  Destek Hizmetleri Müdürü
Adres  Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Tel  4100
Faks  
E-Posta  [email protected]
İkinci Müracaat Yeri
Ad Soyad  İSMET  SARIGÜL
Unvan  Başkan Yardımcısı
Adres  Uçbağlar Mah. Sivas Cad. No:48 // Battalgazi - MALATYA
Tel  4002
Faks  2.C14
E-Posta  [email protected]